Καθένας Μόνος | Καθένας μόνος


Περσεφόνη Χατζηνικολάου: φωνή
Γιώργος Σιφνιώτης: φωνή/κιθάρα
Θέµης Καρβέλης: κιθάρα
Βαγγέλης Καλυβιώτης: μπάσο
Γιάννης Κυρίτσης: τύµπανα