ΕΨΙΛΟΝ | Red clouds


Γιάννης Γαβράς (κιθάρα, φωνή)
Νίκος Πλατής (τύµπανα)
Κώστας Μαστορακάκης (πλήκτρα)
Δηµήτρης Πάππους (µπάσο)
Θοδωρής Βελτσίστας (κιθάρα, φωνή)