Μουσικοί Σχοινοβάτες | Βιαστικό πουλί


Ακρίβα Θεοδώρα-Αθηνά (φωνή)
Γιάλλουρος Στέφανος (κρουστά)
Δηµολιός Κωσταντίνος (κιθάρα, φωνή)
Δογάνη Κωνσταντίνα (πιάνο, φωνητικά)
Ευθυµιάδου Θεοδωρα (μεταλλόφωνο, φωνητικά)
Μερεστσής Δηµήτρης (μπουζούκι)
Νικολαΐδης Στυλιανός (κιθάρα, φωνητικά)