Μιχάλης Μπαστακός Trio | Sierru


Μιχάλης Μπαστακός: κιθάρα
Περικλής Παπακωνσταντίνου: µπάσο
Σωτήρης Παπαδέας: τύµπανα