Δηµήτρης Μπάκουλης Quartet | Τα λόγια της τσιγγάνας


Δηµήτρης Μπάκουλης : τραγούδι, κιθάρα
Πάνος Ηλιόπουλος : νέυ
Νίκος Αυγουστίδης : ούτι
Νίκος Τσαχτσίρης : κοντραµπάσο