Αλέξανδρος Δάικος | Λευκή ισοπαλία


Αλέξανδρος Δάικος – φωνή, κιθάρα
Παντελής Πέτρου – μπάσο
Κυριάκος Πέτρου – βιολί, φωνητικά
Νίκος Χριστόπουλος – τύµπανα
Πάνος Γεωργόπουλος – ηλ. Κιθάρα